Główny » liderzy biznesu » Anomalia

Anomalia

liderzy biznesu : Anomalia
Co to jest anomalia

Anomalia to termin opisujący występowanie, gdy faktyczny wynik przy danym zestawie założeń różni się od wyniku oczekiwanego. Anomalia dostarcza dowodów, że dane założenie lub model nie ma zastosowania w praktyce. Model może być względnie nowym lub starszym modelem. W finansach dwa popularne typy anomalii to anomalie rynkowe i anomalie cenowe. Anomalie rynkowe to zniekształcenie zwrotów, które jest sprzeczne z efektywną hipotezą rynkową. Anomalie cenowe to zniekształcenie cenowe, biorąc pod uwagę pewien zestaw założeń zastosowanych w modelu cenowym.

ŁAMANIE ANOMALII

Anomalia to termin opisujący zdarzenie, w którym rzeczywiste wyniki różnią się od wyników oczekiwanych lub prognozowanych na podstawie modeli. Dwa popularne typy anomalii w finansach to anomalie rynkowe i anomalie cenowe. Typowe anomalie rynkowe obejmują efekt małej kapitalizacji i efekt styczniowy. Często występują anomalie w odniesieniu do modeli wyceny aktywów, w szczególności modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM). Chociaż CAPM został opracowany na podstawie innowacyjnych założeń i teorii, często źle radzi sobie z przewidywaniem zwrotów akcji. Liczne anomalie rynkowe zaobserwowane po utworzeniu CAPM pomogły stworzyć podstawę dla tych, którzy chcą obalić model.

Chociaż model może nie wytrzymać testów empirycznych i praktycznych, nie oznacza to, że model nie ma żadnej użyteczności.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Definicja strategii na Halloween Strategia na Halloween to taktyka handlowa, która zakłada, że ​​akcje osiągają lepsze wyniki między 31 października a 1 maja niż w pozostałej części roku. więcej Definicja Ceteris Paribus Ceteris paribus, łacińska fraza oznaczająca „wszystko inne jest równe” pomaga wyodrębnić wiele niezależnych zmiennych wpływających na zmienną zależną. więcej Definicja prawdopodobieństwa empirycznego Prawdopodobieństwo empiryczne wykorzystuje liczbę wystąpień wyniku w zestawie próbek jako podstawę do ustalenia prawdopodobieństwa tego wyniku. więcej Alpha Alpha (α), stosowana w finansach jako miara wydajności, to nadwyżka zwrotu z inwestycji w stosunku do zwrotu z indeksu odniesienia. więcej Ekonometria: co to oznacza i jak jest używane Ekonometria to zastosowanie modeli statystycznych i matematycznych do danych ekonomicznych w celu testowania teorii, hipotez i przyszłych trendów. więcej Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) Model wyceny aktywów kapitałowych to model opisujący związek między ryzykiem a oczekiwanym zwrotem, pomagający w wycenie ryzykownych papierów wartościowych. więcej linków partnerskich
Zalecane
Zostaw Swój Komentarz