Główny » Bankowość » Prowizja

Prowizja

Bankowość : Prowizja
Co to jest opłata za zaangażowanie?

Opłata za zaangażowanie jest terminem bankowym używanym do opisania opłaty pobieranej przez pożyczkodawcę od pożyczkobiorcy w celu zrekompensowania pożyczkodawcy zobowiązania do udzielenia pożyczki. Opłaty za zaangażowanie są zazwyczaj związane z niewykorzystanymi liniami kredytowymi lub niewypłaconymi pożyczkami.

Pożyczkodawca otrzymuje rekompensatę za zapewnienie dostępu do potencjalnej pożyczki za pośrednictwem opłaty za zaangażowanie, ponieważ odłożył środki na pożyczkobiorcę i nie może jeszcze naliczyć odsetek.

Kluczowe dania na wynos

  • Jeśli zaciągasz kredyt hipoteczny, opłaty za zaangażowanie mogą zostać zaliczone na koszty zamknięcia.
  • Według Corporate Finance Institute procent opłaty za zaangażowanie zazwyczaj waha się od 0, 25% do 1%.
  • Pożyczkodawcy stosują opłaty za zaangażowanie, aby zapewnić im rekompensatę za gwarantowaną usługę finansową.
  • Kiedy pojawia się opłata za zaangażowanie, dotyczy ona przyszłej lub niewypłaconej pożyczki. Opłaty odsetkowe, podobnie jak na karcie kredytowej, są obliczane na podstawie wydatków wydanych przez osobę.
  • Koszt opłaty za zaangażowanie będzie się różnić w zależności od pożyczkodawcy.

Jak działa opłata za zaangażowanie

Opłata za zaangażowanie jest zazwyczaj określana jako opłata zryczałtowana lub stały procent niezapłaconej kwoty pożyczki. Pożyczkodawca pobiera opłatę za zaangażowanie jako rekompensatę za utrzymanie linii kredytowej otwartej lub w celu zagwarantowania pożyczki w określonym dniu w przyszłości. Pożyczkobiorca uiszcza opłatę w zamian za zapewnienie, że pożyczkodawca dostarczy fundusze pożyczkowe w określonym przyszłym terminie i według ustalonej stopy procentowej, niezależnie od warunków na rynkach finansowych i kredytowych.

W większości przypadków, jeżeli pożyczkobiorca zdecyduje się nie iść do przodu z pożyczką, opłata za zaangażowanie jest nadal płatna na rzecz pożyczkodawcy.

Opłata za zaangażowanie a odsetki

Pod względem prawnym opłata za zaangażowanie różni się od odsetek, chociaż często są one zdezorientowane. Kluczowe rozróżnienie między nimi polega na tym, że opłata za zaangażowanie jest obliczana od kwoty niespłaconej pożyczki, podczas gdy opłaty odsetkowe są obliczane poprzez zastosowanie stopy procentowej od kwoty pożyczki, która została wypłacona i nie została jeszcze spłacona.

Odsetki są również naliczane i wypłacane okresowo. Z drugiej strony opłata za zaangażowanie jest często uiszczana jako jednorazowa opłata przy zamknięciu transakcji finansowania. Kredytodawca może pobierać dodatkową opłatę za zaangażowanie przy odnawianiu linii kredytowych. W przypadku otwartych linii kredytowych, od niewykorzystanej części dostępnych funduszy może zostać naliczona okresowa opłata za zaangażowanie.

Przykład obliczania opłaty za zaangażowanie

W przypadku pożyczki jednorazowej opłata za zaangażowanie jest negocjowana między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Opłata może wynosić stałą kwotę, na przykład 1000 USD, lub procent kwoty kredytu, na przykład 1%.

W przypadku otwartej linii kredytowej stosuje się formułę do obliczania średniej dostępnej kwoty kredytu okresowo, często kwartalnie. Opłata jest następnie obliczana poprzez pomnożenie średniego niewykorzystanego zobowiązania przez uzgodnioną stawkę opłaty za zobowiązanie i ponownie przez liczbę dni w okresie referencyjnym.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Opłaty za udzielenie pożyczki: definicja i dlaczego są pobierane Opłata za udzielenie pożyczki jest opłatą z góry pobieraną przez pożyczkodawcę za przetworzenie nowego wniosku o pożyczkę. Działa jako rekompensata za uruchomienie pożyczki. więcej Co roczna stopa procentowa - RRSO oznacza, że ​​RRSO definiuje się jako roczną stopę pobieraną za pożyczkę, wyrażoną jako pojedyncza wartość procentowa reprezentująca rzeczywisty roczny koszt w okresie kredytowania. więcej Zrozumienie linii kredytowych (LOC) Linia kredytowa (LOC) to umowa między instytucją finansową, zwykle bankiem, a klientem, która określa maksymalną kwotę, jaką klient może pożyczyć. więcej Stopa procentowa: Co pożyczkodawca płaci za użytkowanie aktywów Stopa procentowa to naliczona przez pożyczkobiorcę kwota pożyczona za użytkowanie aktywów wyrażona jako procent kwoty głównej. więcej Zaciągnięty instrument Zaciągnięty instrument to instrument kredytowy jasno określający warunki, które instytucja pożyczająca ma nałożyć na spółkę zaciągającą pożyczkę. więcej Opłata za użytkowanie Opłaty za użytkowanie są tym, co pożyczkodawcy mogą obciążyć kredytobiorców dużymi zaległymi saldami wykorzystanego kredytu. Opierają się one na rzeczywistej kwocie środków wykorzystanych z linii kredytowej lub pożyczki terminowej. więcej linków partnerskich
Zalecane
Zostaw Swój Komentarz