Główny » biznes » Jak firma może poprawić zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE)?

Jak firma może poprawić zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE)?

biznes : Jak firma może poprawić zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE)?

Opcje dostępne dla firmy dążącej do poprawy wskaźnika zwrotu z zaangażowanego kapitału (ROCE) obejmują obniżenie kosztów, zwiększenie sprzedaży oraz spłatę zadłużenia lub finansowanie restrukturyzacji. ROCE to miara mierząca rentowność firmy. Pomaga analitykom ocenić, jak skutecznie firma wykorzystuje dostępny kapitał. ROCE oblicza się w następujący sposób:

Zwrot z zaangażowanego kapitału = EBIT Kapitał wykorzystany w innym miejscu: EBIT = Zysk przed odsetkami i podatkami \ początek {wyrównany} i \ text {Zwrot z zaangażowanego kapitału} = \ frac {\ text {EBIT}} {\ text {Kapitał wykorzystany}} \\ & \ textbf {gdzie:} \\ & \ text {EBIT} = \ text {Zysk przed odsetkami i podatkami} \\ \ end {wyrównany} Zwrot z zaangażowanego kapitału = Wykorzystany kapitałEBIT gdzie: EBIT = Zysk przed odsetkami i podatkami W pobliżu

Jak używany jest ROCE

Współczynnik ROCE jest szczególnie pomocny przy porównywaniu rentowności między firmami w tym samym biznesie z podobnymi kwotami kapitału obrotowego. Wskaźnik ten jest również bardzo przydatny dla firm, które wymagają dużych ilości kapitału w celu ułatwienia produkcji, znanego również jako przemysł kapitałochłonny.

ROCE rozlicza dług i dodatkowe zobowiązania, w przeciwieństwie do innych wskaźników rentowności, takich jak wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE). Analitycy i inwestorzy stosują współczynnik ROCE w połączeniu ze współczynnikiem ROE, aby uzyskać pełniejszy obraz tego, jak dobrze firma może generować zysk z dostępnego kapitału.

Wzór zastosowany do obliczenia ROCE dzieli zysk firmy przed odsetkami i podatkami (EBIT) z wykorzystanym kapitałem. Jeżeli wskaźnik ROCE firmy jest stosunkowo wysoki, jest to powszechnie interpretowane jako wskazówka, że ​​firma efektywniej wykorzystuje swój kapitał.

Poprawianie ROCE

Ponieważ jest to miara rentowności, firma może poprawić swój ROCE poprzez te same procesy, które podejmuje w celu poprawy swojej ogólnej rentowności. Najbardziej oczywistym miejscem do rozpoczęcia jest ograniczenie kosztów lub zwiększenie sprzedaży. Monitorowanie obszarów, które mogą powodować nadmierne lub nieefektywne koszty, jest ważną częścią wydajności operacyjnej.

Kolejnym działaniem, które może poprawić współczynnik ROCE, jest sprzedaż nierentownych lub niepotrzebnych zasobów. Na przykład firma dobrze by sprzedała maszynę, która przeżyła swój okres użytkowania. Sprzedaż przestarzałych maszyn obniżyłaby całkowitą bazę aktywów firmy, a tym samym poprawiłaby ROCE firmy, ponieważ usunięcie nieużywanych lub niepotrzebnych aktywów pozwala na wykorzystanie mniejszego kapitału w celu ułatwienia tej samej wielkości produkcji.

Spłata długu, a tym samym zmniejszenie zobowiązań, może również poprawić wskaźnik ROCE. Kolejnym krokiem firmy w zakresie finansowania jest restrukturyzacja istniejącego zadłużenia, refinansowanie przy niższych stopach procentowych lub bardziej atrakcyjne warunki spłaty.

Kluczowym obszarem ogólnej nieefektywności operacyjnej, który można poprawić, jest zarządzanie zapasami. Właściwe zarządzanie zapasami często może być bardzo skutecznym sposobem na poprawę ogólnych wyników finansowych firmy. Właściwe monitorowanie, organizacja i koordynacja zamawiania zapasów może znacznie poprawić przepływy pieniężne firmy i dostępny kapitał obrotowy. Pozwala to firmie regularnie reinwestować więcej kapitału w spółkę, co pozwala jej rozwijać się i zwiększać bazę rynkową.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.
Zalecane
Zostaw Swój Komentarz