Główny » biznes » Kaizen

Kaizen

biznes : Kaizen
Co to jest Kaizen?

Kaizen to japoński termin oznaczający „zmiana na lepsze” lub „ciągłe doskonalenie”. Jest to japońska filozofia biznesowa dotycząca procesów, które stale usprawniają działalność i angażują wszystkich pracowników. Kaizen postrzega poprawę wydajności jako proces stopniowy i metodyczny.

Pojęcie kaizen obejmuje szeroki zakres pomysłów. Polega ona na zwiększeniu wydajności i wydajności środowiska pracy poprzez stworzenie atmosfery w zespole, poprawie codziennych procedur, zapewnieniu satysfakcji pracowników oraz uczynieniu pracy bardziej satysfakcjonującą, mniej męczącą i bezpieczniejszą.

Jak działa Kaizen

Niektóre z kluczowych celów filozofii kaizen obejmują kontrolę jakości, dostawę na czas, znormalizowaną pracę, wykorzystanie wydajnego sprzętu i eliminację odpadów. Ogólnym celem kaizen jest wprowadzanie niewielkich zmian w pewnym okresie czasu w celu ulepszeń w firmie. To nie znaczy, że zmiany następują powoli; po prostu uznaje, że niewielkie zmiany mogą mieć ogromny wpływ w przyszłości. Ulepszenia mogą pochodzić od dowolnego pracownika w dowolnym momencie. Chodzi o to, że każdy ma udział w sukcesie firmy i każdy powinien przez cały czas dążyć do poprawy modelu biznesowego.

Wiele firm przyjęło koncepcję kaizen. W szczególności Toyota stosuje filozofię kaizen w swojej organizacji i uznała ją za jedną z podstawowych wartości. W ramach swojego systemu produkcyjnego Toyota zachęca i upoważnia wszystkich pracowników do identyfikowania obszarów potencjalnej poprawy i tworzenia realnych rozwiązań.

Szybki fakt

Proces identyfikacji rozwiązań przez Toyotę nazywa się „kaizen blitz”.

Wymagania dla Kaizen

Tradycyjne japońskie pomysły kaizen opierają się na pięciu podstawowych zasadach: praca zespołowa, dyscyplina osobista, lepsze morale, jakość i propozycje ulepszeń. Te pięć zasad prowadzi do trzech głównych rezultatów: eliminacji marnotrawstwa, dobrego utrzymania domu i standaryzacji. W idealnym przypadku kaizen jest tak głęboko zakorzeniony w kulturze firmy, że ostatecznie staje się naturalny dla pracowników.

Koncepcja kaizen zakłada, że ​​nie ma idealnego końca i że wszystko można poprawić. Ludzie muszą dążyć do ciągłego rozwoju i innowacji. Podstawową zasadą kaizen jest to, że ludzie, którzy wykonują określone zadania i czynności, mają największą wiedzę na temat tego zadania / czynności; uwzględnienie ich w celu wprowadzenia zmian jest najlepszą strategią poprawy.

Praca zespołowa jest podstawą kaizen, gdzie odbywają się regularne spotkania zespołu obejmujące dyskusje na temat ulepszeń, zmian i projektów.

Ulepszenia są na ogół zgodne z formatem cyklu PDCA, co oznacza „planuj-sprawdzaj-działaj”. Część „Plan” obejmuje zaplanowanie zmian, aby wszyscy wiedzieli, czego się spodziewać, gdy zespoły będą próbowały rozwiązać problem. „Do” oznacza wdrożenie najlepszego rozwiązania problemu. Etap „sprawdzenia” obejmuje ocenę rozwiązania problemu, aby sprawdzić, czy zadziałał. Kiedy firma wykonuje etap „działania”, określa, czy rozwiązanie powinno stać się standardem firmy, czy też wymaga dalszych zmian. Jeśli menedżerowie zdecydują się wprowadzić więcej zmian, kaizen wraca do etapu planu i proces rozpoczyna się od nowa.

Kluczowe dania na wynos

  • Kaizen to filozofia, zgodnie z którą produktywność można stopniowo zwiększać, angażując wszystkich pracowników.
  • Niewielkie zmiany mogą obejmować kontrolę jakości, dostawę na czas, znormalizowaną pracę, wykorzystanie wydajnego sprzętu i eliminację odpadów.
  • Zmiany mogą pochodzić od dowolnego pracownika w dowolnym momencie i nie muszą odbywać się powoli, gdzie kaizen po prostu rozpoznaje, że małe zmiany mogą mieć teraz duży wpływ na przyszłość.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Six Sigma redukuje błędy i oszczędza kapitał Program kontroli jakości opracowany w 1986 roku w celu poprawy wydajności. Od tego czasu przekształciła się w bardziej ogólną filozofię zarządzania przedsiębiorstwem. więcej Cykl PDCA: usprawnianie procesów biznesowych Cykl Plan-Do-Check-Act (PDCA) to iteracyjna technika rozwiązywania problemów, która wykorzystuje cztery kroki do poprawy procesów biznesowych. więcej za komórkami roboczymi Komórka robocza to układ zasobów w środowisku produkcyjnym w celu poprawy jakości, szybkości i kosztów procesu. więcej Co powinieneś wiedzieć o najlepszych praktykach Najlepsze praktyki to zestaw wytycznych, etyki lub pomysłów, które reprezentują najbardziej efektywny lub rozważny kierunek działania dla firmy. więcej Co to jest zarządzanie projektami? Zarządzanie projektami obejmuje planowanie i organizację zasobów firmy w celu przesunięcia określonego zadania, wydarzenia lub obowiązku w kierunku zakończenia. więcej Zarządzanie jakością: Wygląd wewnętrzny Zarządzanie jakością to kompleksowe podejście do budowania długoterminowego sukcesu firmy poprzez ulepszanie systemów, procedur i postaw. więcej linków partnerskich
Zalecane
Zostaw Swój Komentarz