Główny » brokerzy » Kluczowe wskaźniki do analizy zapasów żywności i napojów

Kluczowe wskaźniki do analizy zapasów żywności i napojów

brokerzy : Kluczowe wskaźniki do analizy zapasów żywności i napojów

Niektóre z kluczowych wskaźników najczęściej stosowanych do oceny przedsiębiorstw w sektorze spożywczym to miary rentowności, takie jak marża operacyjna i marża zysku netto, a także miary zadłużenia, takie jak bieżący wskaźnik.

Sektor żywności i napojów obejmuje firmy przetwórstwa spożywczego, restauracje, sklepy spożywcze oraz hurtownie żywności i napojów. Firmy z sektora żywności i napojów zazwyczaj działają na wysoce konkurencyjnych rynkach. To sprawia, że ​​ich marże zysku i wydajność finansowa są kluczowymi punktami do oceny. Zadłużenie przedsiębiorstw spożywczych i napojów jest również ważnym wskaźnikiem określającym dobrą sytuację finansową oraz zdolność do przetrwania pogorszenia koniunktury rynkowej lub strat spowodowanych konkurencją.

Margines operacyjny

Marża operacyjna firmy jest jednym z najbardziej podstawowych mierników wydajności operacyjnej. Stanowi dobrą wskazówkę na temat skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie obsługi kosztów w stosunku do przychodów.

Marża operacyjna jest jednym z kluczowych wskaźników rentowności wykorzystywanych przy ocenie prawie każdej firmy, ale jest szczególnie ważna w analizie firm działających na wysoce konkurencyjnych rynkach.

Marża zysku netto

Po porównaniu marż zysku operacyjnego między firmami, kolejnym punktem analizy dla wielu inwestorów jest rentowność firmy. Wskazuje na to marża zysku netto firmy, która stanowi procent przychodów ze sprzedaży, który pozostaje po odjęciu wszystkich kosztów prowadzenia działalności przez firmę. Większość spółek giełdowych zgłasza swoje marże netto podczas kwartalnych publikacji zysków i raportów rocznych.

Poziomy zadłużenia

Porównanie względnych pozycji zadłużenia między firmami może być dobrym wskaźnikiem tego, które firmy znajdują się w najlepszej kondycji finansowej i mają najlepszą pozycję do okresów przejściowych spadków przychodów. Pozycja dłużna firmy jest również ważna, jeśli firma musi dokonać znacznych nakładów inwestycyjnych, aby zareagować na zmieniające się warunki rynkowe.

Jednym z najbardziej podstawowych wskaźników oceny zadłużenia i płynności jest wskaźnik bieżący, który wskazuje zdolność firmy do wywiązania się ze wszystkich zaległych zobowiązań dotyczących zadłużenia na następny rok przy użyciu bieżących zasobów. Wskaźnik bieżący uwzględnia bieżące aktywa ogółem spółki w stosunku do bieżących zobowiązań ogółem tego przedsiębiorstwa i jest również znany jako wskaźnik kapitału obrotowego.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.
Zalecane
Zostaw Swój Komentarz