Główny » biznes » Syndykacja pożyczek a konsorcjum: jaka jest różnica?

Syndykacja pożyczek a konsorcjum: jaka jest różnica?

biznes : Syndykacja pożyczek a konsorcjum: jaka jest różnica?
Syndykacja pożyczek a konsorcjum: przegląd

Syndykacja pożyczek występuje zwykle wtedy, gdy wiele banków pożycza pieniądze pożyczkobiorcy w tym samym czasie i na ten sam cel. W bardzo ogólnym sensie konsorcjum to dowolna grupa osób lub podmiotów, które decydują się na połączenie zasobów w celu osiągnięcia określonego celu. Konsorcjum zwykle podlega prawnej umowie, która przenosi obowiązki między jego członków. W świecie finansowym konsorcjum odnosi się do kilku instytucji pożyczkowych, które grupują się, aby wspólnie sfinansować jednego kredytobiorcę.

Te wielokrotne uzgodnienia bankowe są bardzo podobne do konsorcjum kredytowego, chociaż między nimi występują różnice strukturalne i operacyjne.

Syndykacja pożyczki

Chociaż konsorcjum pożyczek obejmuje również wielu pożyczkodawców i jednego pożyczkobiorcę, termin ten jest ogólnie zarezerwowany dla pożyczek obejmujących transakcje międzynarodowe, różne waluty i niezbędną współpracę bankową w celu zagwarantowania płatności i zmniejszenia ekspozycji. Konsorcjum pożyczek kieruje bank zarządzający, do którego kredytobiorca zwraca się o kredyt. Bank zarządzający jest zasadniczo odpowiedzialny za negocjowanie warunków i organizację syndykatu. W zamian pożyczkobiorca zazwyczaj płaci bankowi opłatę.

Syndykacja pożyczek jest najczęstszym sposobem poszukiwania finansowania przez banki europejskie i amerykańskie od banków i innych pożyczkodawców. W Europie konsorcjum pożyczek jest napędzane głównie przez sponsorów private equity, podczas gdy w USA kredytobiorcy korporacyjni i sponsorzy private equity napędzają rynek syndykatów kredytowych w równy sposób.

Bank zarządzający konsorcjum pożyczek niekoniecznie jest większościowym pożyczkodawcą lub bankiem „wiodącym”. Każdy z uczestniczących banków może działać jako główny lub przejmować obowiązki banku zarządzającego w zależności od sposobu sporządzenia umowy o kredyt.

Konsorcjum pożyczkowe jest podobne do konsorcjum, chociaż istnieją między nimi różnice strukturalne i operacyjne.

Konsorcjum

Podobnie jak konsorcjum kredytowe, finansowanie konsorcjum ma miejsce w przypadku transakcji, które mogą nie mieć miejsca z jednym kredytodawcą. Kilka banków zgadza się wspólnie nadzorować jednego kredytobiorcę na podstawie wspólnej oceny, dokumentacji i działań następczych oraz posiadać równe udziały w transakcji. W przeciwieństwie do syndykatu kredytowego nie ma jednego wiodącego banku, który zarządzałby projektem finansowania; wszystkie banki odgrywają równą rolę w zarządzaniu projektem.

Konsorcja nie są zbudowane do obsługi transakcji międzynarodowych, takich jak pożyczka konsorcjalna; zamiast tego może powstać konsorcjum, ponieważ rozmiar projektu jest po prostu zbyt duży lub zbyt ryzykowny, aby mógł go przyjąć każdy kredytodawca. Podczas gdy syndykaty kredytowe zazwyczaj działają ponad granicami i mogą obsługiwać finansowanie w różnych walutach, konsorcja zwykle występują w granicach danego kraju.

Czasami uczestniczące banki tworzą nowy bank konsorcjum, który działa poprzez pozyskiwanie aktywów z każdej instytucji i rozpada się po zakończeniu projektu. Umożliwiając wszystkim członkom połączenie swoich aktywów, konsorcja pozwalają mniejszym bankom na podejmowanie większych projektów.

  • Syndykaty pożyczek są generalnie zastrzeżone dla pożyczek obejmujących transakcje międzynarodowe, różne waluty i niezbędną współpracę bankową.
  • Konsorcjum zwykle podlega prawnej umowie, która przenosi obowiązki między jego członków.
  • Finansowanie konsorcjum występuje w przypadku transakcji, które mogą nie mieć miejsca z jednym kredytodawcą.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.
Zalecane
Zostaw Swój Komentarz