Główny » Bankowość » Formularz SEC N-17f-2

Formularz SEC N-17f-2

Bankowość : Formularz SEC N-17f-2
Co to jest formularz SEC N-17f-2

Formularz SEC N-17f-2 jest wnioskiem do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), którą muszą złożyć firmy inwestycyjne posiadające papiery wartościowe lub podobne inwestycje. Firma inwestycyjna jest zobowiązana do zatrzymania niezależnego publicznego księgowego w celu weryfikacji papierów wartościowych i podobnych inwestycji poprzez faktyczne badanie trzy razy w ciągu każdego roku obrotowego. Księgowy musi przygotować zaświadczenie stwierdzające, że doszło do egzaminu, wraz z opisem egzaminu. Zarząd podpisuje formularz i przekazuje go do SEC wraz z zaświadczeniem niezależnego księgowego.

ŁAMANIE SEK SEC Formularz N-17f-2

Formularz SEC N-17f-2 jest również znany jako „Certyfikat rachunkowości papierów wartościowych i podobnych inwestycji będących w posiadaniu spółek inwestycyjnych zarządzających”. Jest to wymagane przez zasadę 17f-2 na podstawie ustawy o spółkach inwestycyjnych z 1940 r. Celem tego formularza jest zapewnienie przez SEC prawidłowego przypisania certyfikatu do spółki inwestycyjnej.

Kluczowe podsekcje reguły 17f-2

Reguła 17f-2 wymaga, aby papiery wartościowe były zdeponowane przez firmę inwestycyjną w sejfie banku lub innej spółki, której funkcje i urządzenia fizyczne są nadzorowane przez federalny lub stanowy organ nadzoru. Takie zdeponowane papiery wartościowe muszą być zawsze fizycznie segregowane. Jednakże papiery wartościowe, które są zabezpieczone, objęte hipoteką, zastawione lub złożone w depozycie kredytu, lub papiery wartościowe w tranzycie w związku ze sprzedażą, zamianą, wykupem lub inną transakcją, która powoduje oczekującą zmianę własności fizycznej, nie muszą być składane przechowywanie przez firmę inwestycyjną. Inną ważną podsekcją jest identyfikacja osób upoważnionych do dostępu do zdeponowanych papierów wartościowych. Reguła 17f-2 wyszczególnia również dokładne procedury, których należy przestrzegać przy składaniu i wycofywaniu papierów wartościowych. Wreszcie zasada stanowi, że niezależne kontrole przeprowadzane przez publicznego księgowego są przeprowadzane co najmniej trzy razy w roku podatkowym, przy czym co najmniej dwa z nich odbywają się bez uprzedniego powiadomienia firmy inwestycyjnej.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Formularz SEC N-6 Formularz SEC N-6 jest wnioskiem do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożonym przez fundusze inwestycyjne oferujące zmienne umowy ubezpieczenia na życie. więcej Formularz SEC 424B4 Formularz SEC 424B4 to formularz prospektu emisyjnego, który firma musi złożyć w celu ujawnienia informacji, do których się odwołuje w formularzach SEC 424B1 i 424B3. więcej SEK Formularz NQ SEK Formularz NQ to dokument, który ujawnia pełny portfel posiadanych spółek inwestycyjnych zarządzających co dwa lata. więcej SEC Formularz N-2 Firmy zarządzające inwestycjami zamkniętymi używają formularza SEC N-2 do rejestracji instrumentów inwestycyjnych w Komisji Papierów Wartościowych. więcej Formularz SEC 485A24F Formularz SEC 485A24F to oświadczenie rejestracyjne dla oddzielnych rachunków oferowane przez spółki inwestycyjne zarządzające. więcej Formularz SEC N-PX Formularz SEC N-PX jest wypełniany przez fundusze wspólnego inwestowania w celu ujawnienia pełnomocników do głosowania na papierach wartościowych posiadanych w funduszu. Formularz jest składany co roku w SEC za okres 12 miesięcy kończący się 30 czerwca. Więcej Linki partnerskie
Zalecane
Zostaw Swój Komentarz