Główny » handel algorytmiczny » Karta kredytowa Subprime

Karta kredytowa Subprime

handel algorytmiczny : Karta kredytowa Subprime
DEFINICJA karty kredytowej Subprime

Karta kredytowa subprime to rodzaj karty kredytowej wydawanej osobom o niskiej jakości kredytowej lub ograniczonej historii kredytowej. Karty te będą zazwyczaj miały znacznie wyższe stopy procentowe niż karty kredytowe udzielane głównym kredytobiorcom; mają także dodatkowe opłaty i niższe limity kredytowe.

Karty kredytowe subprime są wydawane zarówno przez głównych emitentów, jak i mniejsze instytucje finansowe, które koncentrują się wyłącznie na kredytach subprime.

ZŁAMANIE Karty kredytowej Subprime

Branża kart kredytowych subprime spotkała się z pewnymi kontrowersjami, ponieważ udokumentowano oskarżenia o drapieżne praktyki kredytowe. Drapieżne pożyczki mogą prowadzić do tego, że pożyczkobiorca nie zna pełnego zakresu opłat, które wnosi; niektóre karty subprime zawierają przymierza, które mogą spowodować wzrost stopy procentowej, jeśli płatność jest opóźniona lub posiadacz karty przekroczy swój limit.

Oprocentowanie kart kredytowych subprime może wynosić nawet 30% i powinny być stosowane z wielką ostrożnością przez osoby poszukujące źródła kredytu.

Jak zorganizowane są warunki kart kredytowych Subprime

Uzyskanie karty kredytowej subprime może wymagać wpłaty depozytu przez kredytobiorcę. Depozyt służy jako zabezpieczenie przed obciążeniami, które posiadacz karty mógłby wprowadzić. Ten typ karty jest również określany jako zabezpieczona karta kredytowa. Limit kredytu na karcie może odpowiadać kwocie depozytu, ograniczając w ten sposób posiadacza karty do wydatków w granicach tego, za co mogliby faktycznie zapłacić, pomijając odsetki.

Warunki karty kredytowej subprime zabezpieczonej depozytem mogą pozwolić na zwiększenie kredytu bez zdeponowania większej ilości pieniędzy, jeśli posiadacz karty spłaci rachunki w całości przez kilka kolejnych miesięcy.

Niezabezpieczone karty mogą nie wymagać depozytu; mogą jednak pochodzić z opłat rocznych. Opłaty roczne można również odliczyć od salda karty, co oznacza, że ​​dostępny kredyt zostałby zmniejszony o kwotę tej opłaty.

Niektóre karty kredytowe subprime przyjmą wnioski od kredytobiorców, którzy wcześniej złożyli wniosek o ochronę przed bankructwem.

Strategia zwykle stosowana w przypadku kart kredytowych subprime polega na spłacie całego salda kwoty głównej każdego miesiąca w celu spłaty zadłużenia, a także w celu wykazania zdolności kredytowej. Jest to również sposób dla posiadaczy kart, aby uniknąć płacenia wysokich stóp procentowych, które są zwykle związane z kartami kredytowymi subprime.

Korzystanie z kart kredytowych subprime może być sposobem dla kredytobiorców na przywrócenie lub rozbudowanie historii kredytowej. Sposób wykorzystania udostępnionego im ograniczonego kredytu w czasie może stworzyć historię, która poprawiłaby ich ogólny raport kredytowy i wynik, z zastrzeżeniem, że mogą spotkać się z wyższymi opłatami i karami, jeśli nie dokonają płatności w terminie.

Terminy pokrewne

Czy zabezpieczona karta kredytowa może pomóc w uzyskaniu kredytu? Zabezpieczona karta kredytowa to rodzaj karty kredytowej zabezpieczonej depozytem gotówkowym, który służy jako zabezpieczenie na wypadek niewywiązania się z płatności. więcej Jeśli masz Lame Credit, zastanów się nad częściowo zabezpieczoną kartą kredytową Częściowo zabezpieczoną kartę kredytową oferują osoby o wyższym ryzyku kredytowym. Oferuje kredyt, ale wymaga również depozytu. więcej Kredytobiorca subprime Kredytobiorca subprime to osoba uważana za stosunkowo wysokie ryzyko kredytowe dla pożyczkodawcy. więcej Jak działają karty kredytowe Wydane przez firmę finansową, dające posiadaczowi opcję pożyczenia środków, karty kredytowe naliczają odsetki i są wykorzystywane głównie do finansowania krótkoterminowego. więcej Co należy wiedzieć o zadłużeniu na karcie kredytowej Zadłużenie na karcie kredytowej jest rodzajem niezabezpieczonego zobowiązania, które powstaje w wyniku odnawialnych pożyczek na karcie kredytowej. To znacznie wpływa na twoją zdolność kredytową. więcej Subprime Pożyczkodawca Pożyczkodawca subprime specjalizuje się w kredytowaniu pożyczkobiorców o słabej lub ograniczonej historii kredytowej. więcej linków partnerskich
Zalecane
Zostaw Swój Komentarz